Urbano čebelarstvo - svetovni trend, ki je prisoten tudi pri nas

Sodoben človek, ki je podvržen vsakodnevnemu stresu išče ravnotežje v tem, da se vrača nazaj k naravi. V tem duhu je v zadnjih letih postalo aktualno urbano čebelarstvo, ki tradicionalno ruralno panogo prestavlja v mesto. V večjih svetovnih prestolnicah so temu trendu naklonjeni in ga spodbujajo, tudi v Ljubljani. V sklopu vzpodbujanja urbanega čebelarstva je bila leta 2015 osnovana Čebelja pot, ki povezuje čebelarje, čebelarska društva, izobraževalne in kulturne institucije. Del Čebelje poti je tudi stojišče z belimi panji v parku Tivoli.

V našem glavnem mestu obstaja več lokacij z urbanimi čebelami. Najbolj dostopno in vsem na očem je stojišče z belimi panji v parku Tivoli. Omenjeno stojišče se nahaja na travniku v parku Tivoli, neposredno ob vhodu v park Tivoli iz Rožne doline, blizu rastlinjaka in Čolnarne. V mestu Ljubljana se nahajajo panji za čebele tudi na strehah, terasah, balkonih in vrtovih javnih in zasebnih stavb. Čedalje več ljudi prisega na lokalno hrano in kaj je slajšega kot med iz panjev, ki si jih lahko od blizu ogledamo ali celo sami vzdržujemo.

Zelo zanimiv je podatek, da je med, ki ga prinesejo urbane čebele bolj zdrav kot med njihovih sorodnic na deželi. Vzrok temu je večja raznolikost paše in to, da se v mestih praktično ne uporablja pesticidov in insekticidov. V ruralnem okolju, kjer so zraven kmetijske površine, pa se je temu težko izogniti. Pomembno je poudariti, da se snovi ki so prisotne v izpušnih plinih v medu ne pojavljajo. Tako, da je med iz mestnega okolja, kljub močnejšemu prometu še vedno boljše kakovosti. Na podlagi večletnih analiz vzorcev medu iz urbanih panjev v Ljubljani lahko zagotovimo, da je med na območju mesta Ljubljane odlične kvalitete in celo boljši kot med iz ruralnih območij.

Ljubljana, ki je bila tudi Zelena prestolnica Evrope, se zelo intenzivno ukvarja s tem, da bi omogočila čim boljše pogoje za mestne čebele. Zasajajo medovite trajnice in drevesa, košnjo trave prilagajajo cvetenju rastlin in s tem čebelam omogočijo bogato pašo. Čebele letijo na pašo do 3 km stran od svojih panjev, tako da imajo čebele iz belih panjev v Tivoliju na razpolago celoten krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. To področje je znano po bogati biodiverziteti, ki omogoča odlično pašo. Blizu belih panjev v Tivoliju pa imajo čebelice tudi več dostopov do vode.

Primarna vloga čebel v ekosistemu je opraševanje rastlin. Ravno zaradi tega je izrednega pomena, da se urbano čebelarstvo še naprej razvija in s tem omogoči lepšo in bolj zeleno podobo mesta. Če pa se poleg tega še kdaj posladkate s Tivolskim medom nam bo to v posebno veselje.

Partnerske povezave

Logo Čebelje poti
Član Čebelje poti v Ljubljani
Društvo urbani čebelar
Član društva Urbani čebelar