Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Park Tivoli je osrednji in najlepši park v mestu Ljubljana. Z Rožnikom in Šišenskih hribom se park Tivoli povezuje v krajinski park, ki se nahaja v osrčju Ljubljane in ga imenujejo tudi pljuča mesta. Celotna površina krajinskega parka meri 460 hektarjev, od tega je 74 odstotkov gozda.

Park Tivoli je nastal leta 1813 z združitvijo dveh parkov, ki sta obdajala grad Podturn in Cekinov grad. Znotraj parka Tivoli se nahajajo številne sprehajalne poti, trim steze, več kipov in fontan. V parku Tivoli se nahaja več športnih objektov (bazeni, igrišča za tenis, košarko, mini golf in kotalkanje), otroška igrišča, dvorana za športne prireditve in koncerte in več prostorčkov, ki omogočajo druženje v naravi. Beli panji so njegova najnovejša pridobitev in se nahajajo na travniku neposredno ob vhodu v park iz Rožne doline, blizu rastlinjaka in Čolnarne.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je znan po svoji bogati biodiverziteti, ki prebivalcem Ljubljane omogoča stik z naravo. Znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so drevoredi in sprehajalne poti, ki jih obdajajo različna drevesa - kostanji, smreke, lipe, javorji, akacija, hrasti itd. Znotraj krajinskega parka se nahajajo tudi travniki, predvsem na zahodnem robu. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ima skupno popisanih več kot 400 vrst rastlin, 68 vrst ptic in 10 vrst dvoživk. Je primer zelene oaze sredi mesta, ki čebelicam iz belih panjev v parku Tivoli ponuja dovolj kakovostne paše za pridelavo Tivolskega medu.