Čebelice iz belih panjev v Tivoliju

V belih panjih v Tivoliju živijo kranjske sivke, ki veljajo za izredno mirne in medonosne čebele. Kranjska sivka je avtohtona čebelja pasma, ki izvira iz Slovenije, natančneje iz Gorenjske. Razširjena je po celotni Sloveniji, Avstriji, Bolgariji, Romuniji, Madžarski, Slovaški, Hrvaški, Srbiji, Bosni in Hercegovini, v manjšem obsegu tudi v Nemčiji in drugih državah. Po pogostosti je druga na svetu, za italijansko čebelo.

Kranjska sivka ima vitko telo, temno rjave obročke in dlačice na zadku. Ob straneh ima lahko svetlorjave lise, dlačice na zadku so kratke in svetlo sive barve. Pomembno je poudariti, da zadek pri kranjski sivki ni nikoli rumene barve. Torej tipične karikature čebel, kjer so čebelice narisane s črnimi in rumenimi obročki na zadku nikakor ne ustrezajo izgledu kranjske sivke.

Čebelja družina

Čebelja družina sestoji iz ene matice, do 80.000 čebel delavk in nekaj tisoč trotov. Čebela matica zapusti panj le takrat, ko gre na svatbeni ples in v primeru, da bi družina rojila. Med svatbenim plesom več trotov med letom v zraku oplodi matico, iz oplojenih jajčec se izležejo matica in čebele, iz neoplojenih pa troti.

Zanimivo je, da jajčeca leže izključno matica, v aktivni sezoni jih lahko izleže cca 200.000. Matica se razvije iz oplojenega jajčeca, kakor preostale čebele, razlika pa je v tem, da je matica v fazi ličinke hranjena z matičnim mlečkom. Preostale čebele, ki se razvijejo iz oplojenih jajčec pa so v fazi ličinke hranjene z zmesjo medu, cvetnega prahu in vode.

Vsaka čebela ima svojo točno določeno nalogo. Naloga matice je, da leže jajčeca. Ostale čebele pa imajo tekom svojega življenja vedno točno določeno nalogo, ki se spreminja z njihovo starostjo. Po nalogah čebele delimo na čistilke, ki čistijo svojo in ostale celice, v katere matica odlaga jajčeca. Krmilke hranijo ličinke, gradilke izdelujejo satje, sprejemajo medičino in prezračujejo panje. Stražarke onemogočajo vstop v panj tujim čebelam. Pašne čebele nabirajo medičino, cvetni prah in vodo.

V panju so prisotni tudi troti, ki nimajo kakih posebnih zadolžitev. Pomembni so zaradi oplojevanja matice, ki se zgodi med svatbenim plesom. Po glavni paši, koncem avgusta in v prvem delu septembra, čebele izženejo trote iz panjev. Se pravi, da čebelje družine tekom zime nimajo trotov. Troti se izležejo iz neoplojenih jajčec.

Na stojišču belih panjev v Tivoliju imamo 10 čebeljih družin, ki dajo v povprečju 20 kilogramov medu na sezono.